Tiny silicone baby doll cloth body 4.7 inch

Tiny silicone baby doll cloth body 4.7 inch Mini silicone baby baby doll cloth body Aliсe 4.7″ , with pacifier,

Read more

Mini silicone baby doll full body Asel-3 24sm

Mini silicone baby doll full body Asel-3 24sm Hello! I ‘m Natalya Kovaleva, Kovalevadoll. I am doll artist since 2015

Read more

Full silicone baby doll Asel 9.4 inch

Full silicone baby doll Asel 9.4 inch Full silicone baby doll Asel 9.4 inch” ,eyes open handsculpt by Kovaleva Fullsilicone

Read more